LUSTGAS (N2O)

Användningen av Lustgas observerades först i slutet av 1700-talet. idag används den i medicin blandad med syre för att lindra smärta (t.ex. födslar, tandläkare), som mat t. ex. för skumning av grädden och ökning av motorens kraft i motorsport. I missbrSverige har det använts länge på grund av det “glada” tillståndet som det orsakar. Populariteten av Lustgas i substansanvändning har varit på en våg. En ny entusiasm för användningen av ämnet uppstod sommaren 2012. Med synlig marknadsföring täcktes ämnet också i stor utsträckning av media och ämnesanvändningen av Lustgas blev känd för allmänheten.

Lustgas (Lustgas, Lustgas) är syreföreningen av kväve. Vid missbrSverige inhaleras lustgasen antingen direkt eller med hjälp av hjälpmedel. Inandning av en patron orsakar ett berusande tillstånd på ca 1-2 minuter. Användare beskriver känslan som orsakas av Lustgas som att vara som snabbspolning för opiatanvändning. Användningen av Lustgas används för att hitta en väg ut ur vardagen, vilket fördunklar känslan av tid och plats. Musiken låter annorlunda, metallisk, och tillståndet att vara är euforisk. Effekten avtar snabbt efter att ämnet avdunstar från lungorna. Lustgas klassificeras som en lustgasformig opiat i farmakologi.

De potentiella akuta riskerna med Lustgas uppstår genom uteslutning av syre i lungorna och därmed i blodomloppet. En signifikant skillnad mellan droganvändning och substansanvändning är användningen av syre: vid droganvändning blandas Lustgasen med syre, i substansanvändning används lustgasen som sådan. Vid inandning av Lustgas är det viktigt att få syre till lungorna innan du använder nästa sats. Vissa kan bli medvetslösa efter att ha använt flera ammunition. Försiktighet måste vidtas att när en person faller, skadar han sig inte. För vissa kan Lustgas också orsaka illamående. Om en person förlorar medvetandet, höja benen i en upphöjd position. Om personen inte vaknar omedelbart, sätt honom på hans sida, se till att luftvägarna är öppna och ring 112 och se till att den omedvetna personen inte kväver vid kräkningar.

Eftersom Lustgas verkar på samma receptorer som morfin, andra opiater och bensodiazepiner kan det leda till fysiskt beroende. Tolerans mot Lustgas kan också utvecklas.

De långsiktiga effekterna av Lustgas har blivit lite studerade. Upprepad exponering resulterar i effekter på benmärgen och det perifera nervsystemet. Vitamin B12-brist har observerats vid långvarig användning. Neurologiska förändringar är också möjliga. Användning kan försämra fertiliteten och öka risken för missfall. Det finns inga uppgifter om kombinerad användning av alkohol och Lustgas.

Delar av läkemedels – och livsmedelslagstiftningen har försökt begränsa substansanvändningen av Lustgas. Dessa definierar inte användningen av Lustgas som olaglig. Chemicals Act förbjuder försäljning av kemiska ämnen för berusande användning och i detta sammanhang har t.ex. marknadsföring för underhållning sedan begränsats.

Våra källor var: https://Lustgasakuten.sehttps://billigastlustgas.se/https://billiglustgas.se/https://lustgastub.se/https://lustgasbilligt.se/https://lustgasbutiken.se/ samt https://lustgasexpressleverans.se/http://lustgastuber.se/https://lustgashemleverans.se/https://lustgasstockholm.se/https://lustgaspatroner.nu/.